اخترشناسان موفق به رصد نوع دیگری ابرنواختر شدند

پایان عمر یک ستاره به تولد یک ابرنواختر ختم می‌شود؛ انفجار عظیمی که با افزایش حجم باورنکردنی خود، ابر گداخته‌ای به وجود می‌آورد. اکنون اخترشناسان می‌گویند که موفق به رصد نوع دیگری از ابرنواخترها شده‌اند.