چگونه ایده خود را معرفی کنید

برای اینکه بتوانید ایده‌ی شکل‌گرفته در ذهنتان را به مرحله‌ی اجرا برسانید، لازم است بتوانید به‌خوبی آن را با مشاوران و سرمایه‌گذاران در میان بگذارید.