چه انتظاری از رویداد بزرگ ۲۱ شهریور اپل داشته باشیم

به‌زودی با رویداد بزرگ ۲۱ شهریور اپل، انتظارها به پایان خواهد رسید و سرانجام قادر به مشاهده‌ی آیفون ۸، یکی از مورد انتظارترین محصولات دنیا خواهیم بود.