پلت فرم برقی ویلیامز، در راه است

تیم ویلیامز قصد دارد تا با استفاده از تجربیات خود از فناوری‌های خودروهای فرمول یک، در ساخت خودروهای برقی استفاده کند.