هفته نامه ویدیویی ۶۸: از نسخه ریمستر LA Noire تا ۱۰ سالگی مجموعه The Witcher

در جدیدترین هفته‌نامه ویدیویی زومجی، از تایید نسخه ریمستر LA Noire می‌گوییم و خبر ۱۰ سالگی مجموعه ویچر را مرور می‌کنیم.