مانورهای تماشایی خودروی مورگان و هواپیمای کلاسیک

بیننده‌ی فیلمی کوتاه و تماشایی از رقابت یک دستگاه مورگان Aero 8 با یک هواپیمای دوبال کلاسیک باشید.