لندن را از فراز آسمان تماشا کنید

لندن از زیباترین شهرهای اروپایی در انگلیس است که تصاویر زیادی از آن نیز دیده‌ایم. این بار عکاسی از بریتانیا، عکس‌های هوایی بی‌نظیری از این شهر گرفته که در کجارو خواهید دید.