طوفان‌های سهمگین امریکا چگونه و از کجا به وجود می‌آیند؟

اخیرا شاهد دو طوفان سهمگین هاروی و ایرما در امریکا بوده‌ایم. پرسش این است که این طوفان‌ها چرا و از کجا به وجود می‌آیند؟