سوددهی سامسونگ در تابستان ۲۰۱۷ نیز رکوردشکنی خواهد کرد

گمانه‌ها نشان از این دارد که سامسونگ طی سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۱۷ دوباره رکوردشکنی کرده و عملکرد مالی بهتری را در مقایسه با بهار ۲۰۱۷ بر جا خواهد گذاشت.