انویدیا در حال فروش سیستم های DGX بر مبنای معماری ولتا است

شرکت انویدیا از فروش اولین سیستم تجاری DGX-1 با معماری ولتا خبر داد. در واقع این سیستم، یک به‌روزرسانی برای سیستم‌های DGX-1 با معماری پاسکال محسوب می‌شوند.