جایزه یک میلیون دلاری کوکاکولا برای پیدا کردن جایگزین مناسب شکر [بروزرسانی]

کمپانی کوکا‌کولا برای کسی که بتواند مناسب‌ترین ماده شیرین‌کننده جایگزین برای شکر را پیدا کند، جایزه‌ی یک میلیون دلاری در نظر گرفته است.