برنده‌ ها و بازنده‌ های باکس آفیس تابستان 2017

هرچند که باکس‌آفیس امسال از لحاظ فروش سال موفقی را پشت سر نگذاشت، اما فیلم‌های متنوع و جذاب،‌ بزرگ‌ترین نکته مثبت باکس آفیس امسال بود.