بررسی بازی Absolver

Absolver، یک بازی مبارزه‌ای است که با وجود داشتن چند مشکل بزرگ و کوچک، یک محصول سرگرم‌ کننده به حساب می‌آید.