اولین ویدئو از شتاب صفر تا ۴۰۰ کیلومتر بوگاتی شیرون

عملکرد باورنکردنی ابرخودروی شیرون در رسیدن به سرعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت را تماشا کنید.