استاندارد ایزو 12.800 برای چه چیزی مناسب است؟

 ایزو به میزان حساسیت سنسور دوربین نسبت به نور ورودی گفته می‌شود. هر چه‌قدر این عدد کوچک‌تر باشد، حساسیت سنسور شما کمتر می‌شود و نویز عکس کاهش می‌یابد و هر چه بالاتر برود، بالعکس.