همه چیز درباره بخش‌های تاریک و نقاط ضعف هوش مصنوعی و تقابل آن با انسان (بخش اول)

در گزارشی مفصل به بررسی گوشه‌های پنهان و تاریک هوش مصنوعی می‌پردازیم؛ مواردی که شاید کمتر به آن پرداخته شده است.