آمار تأسف‌بار خودروسازی ایران از زبان رئیس اتاق بازرگانی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، روز گذشته آمارهای خیره‌کننده و عجیبی در زمینه صنایع مختلف ایران از جمله خودروسازی اعلام کرد.