۱۷ شهریور: سالگرد درگذشت پرسی لی بارون اسپنسر مخترع دستگاه مایکروویو

۴۷ سال پیش در چنین روزی، پرسی لی بارون اسپنسر، مخترع آمریکایی که بیشتر به خاطر اختراع دستگاه مایکروویو شناخته می‌شود در ۷۶ سالگی دیده از جهان فروبست.