۱۷۱ میلیون آیفون فعال در چین برای سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۷

گوشی‌های آیفون اپل با آمار ۱۷۱ میلیون دستگاه فعال در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۷، صدر جدول فروش چین را در اختیار گرفتند.