واکنش وزیر ارتباطات به پیامک های تبلیغاتی مزاحم

پیامک‌های تبلیغاتی از گذشته موجبات مزاحمت برای کاربران فراهم‌ کرده‌اند و این روزها مزاحمت‌ها از طریق ارسال پیام‌ از شماره‌های عادی تشدید شده است.