نگاهی دقیق به تفاوت‌های رانندگی با خودروی فرمول یک

رانندگان فرمول یک چگونه رانندگی می‌کنند؟ روش رانندگی خودروهای فرمول یک چگونه است؟ برای دریافت پاسخِ این سؤالات، با زومیت همراه باشید.