سیگنچر 1200؛ اتوبوس شخصی فوق لوکس

با موتورهوم جدید شرکت وریوموبیل، مدل سیگنچر 1200، منزل، گاراژ و یک هتل متحرک داشته باشید.