سامسونگ برنامه‌ای برای تولید خودروی خودران ندارد

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که در حال حاضر سامسونگ برنامه‌ای برای تولید خودروی خودران ندارد و بر توسعه‌ی نرم‌افزار چنین خودروهایی متمرکز شده است.