رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

جگوارلندرور از برنامه‌ی خود، مبنی بر وجود پیشرانه‌ی برقی در تمام محصولات، از سال ۲۰۲۰، خبر داد. با این هدف، روز گذشته دو نمونه‌ی مفهومی جدید با برند جگوار معرفی شدند.


رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

جگوارلندرور از برنامه‌ی خود، مبنی بر وجود پیشرانه‌ی برقی در تمام محصولات، از سال ۲۰۲۰، خبر داد. با این هدف، روز گذشته دو نمونه‌ی مفهومی جدید با برند جگوار معرفی شدند.

رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

جگوارلندرور از برنامه‌ی خود، مبنی بر وجود پیشرانه‌ی برقی در تمام محصولات، از سال ۲۰۲۰، خبر داد. با این هدف، روز گذشته دو نمونه‌ی مفهومی جدید با برند جگوار معرفی شدند.


رونمائی جگوار از دو مدل مفهومی تمام الکتریکی

جگوارلندرور از برنامه‌ی خود، مبنی بر وجود پیشرانه‌ی برقی در تمام محصولات، از سال ۲۰۲۰، خبر داد. با این هدف، روز گذشته دو نمونه‌ی مفهومی جدید با برند جگوار معرفی شدند.

Next post چرا تصاحب اچ تی سی توسط گوگل منطقی است

Previous post بزرگ ترین قصر شنی دنیا با ارتفاع بیش از 15 متر در آلمان ساخته شد

Zoomit / زومیت

About the Author Zoomit / زومیت

Related Posts