آلکسا و سیری در برابر دستورات فراصوتی آسیب‌پذیر هستند

یک تیم‌ امنیتی چینی به‌تازگی اعلام کرده که امکان نفوذ به دستیارهای هوشمند امروزی از جمله سیری و آلکسا با استفاده از دستورات فراصوت وجود دارد.