چرا کارآفرینان نباید ارتباطشان را با دنیای واقعی از دست بدهند

بسیاری از کارآفرینان پس از پیشرفت حرفه‌ای، بینش و بصیرت اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند و فراموش می‌کنند با چه هدفی حرکت در این مسیر را شروع کرده بودند.