نقد فیلم Wonder Woman - واندر وومن

جدیدترین فیلم دنیای سینمایی دی‌سی یعنی Wonder Woman، با اینکه از تمام فیلم‌های قبلی این دنیای سینمایی بهتر است، اما راه زیادی تا تبدیل شدن به یک فیلم بسیار خوب در پیش دارد.