مکمل جدیدی که می‌تواند موجب کاهش روند پیری شود

الیسیوم هلث شرکتی است که از آخرین تحقیقات در زمینه‌ی سلامت و پیری بهره می‌برد و آن را به محصولاتی برای مصرف‌کنندگان خود تبدیل می‌کند. آخرین پیشرفت این شرکت مکملی به نام بیسیس است که می‌تواند از سلامت فرد در سطح سلولی حمایت می‌کند.