سیستم تشخیص چهره گلکسی نوت 8 با عکس فریب نمی‌خورد

چند روز قبل کلیپی منتشر شد که در آن، سیستم تشخیص چهره‌ی گلکسی نوت ۸ با یک عکس فریب می‌خورد و قفل دستگاه را باز می‌کند‌. حال مشخص شده است که این موضوع واقعیت ندارد.