بازار تریلیون دلاری زیرساخت و نقش فناوری در آن

توسعه‌ی زیرساخت یکی از اساسی‌ترین مراحل پیشرفت دنیای دیجیتال است. این صنعت گردش مالی تریلیون دلاری دارد و فعالیت در آن، از پتانسیل مالی بالایی برخوردار است.