۱۵ شهریور: پرتاب ماهواره گوگل و بازگشت فولکس واگن به آلمان

۹ سال پیش در چنین روزی، ماهواره‌ی GeoEye-1 به فضا پرتاب شد. شرکت گوگل از تصاویر بسیار دقیق این ماهواره برای سرویس‌های خود استفاده می‌کند.