گرمایش زمین؛ نتیجه فعالیت های انسانی یا فرآیندی طبیعی؟

گرمایش زمین یکی از داغ‌ترین موضوعات دنیای امروز  به‌حساب می‌آید که بحث‌های زیادی بین افراد مختلف ایجاد کرده است.