پردرآمدترین شهرها و فرصت های شغلی از نگاه لینکدین

شبکه اجتماعی کسب و کار لینکدین به‌تازگی آماری از پردرآمدترین شهرها و تخصص‌های حال حاضر آمریکا منتشر کرده است.