این نصیحت های مربی کسب و کار خود را قبول نکنید

مربی کسب و کار فردی عموما متخصص است که تجربیات خود را در اختیار شما می‌گذارد؛ اما همه‌ی این تجربیات برای شما مفید نخواهند بود.