ایرانسل برای فعال کردن بسته‌های رزرو اینترنت پیش از موعد تذکر گرفت

ایرانسل به دلیل اینکه بسته‌ی رزرو را زودتر از موعد و پیش از اتمام بسته اصلی فعال می‌کند، تذکر گرفت.