آیا تولید موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی متوقف خواهد شد؟

تولید خودروی پراید، به عنوان محصولی ناایمن، پرمصرف و آلوده‌کننده‌ی هوا؛ به‌زودی متوقف می‌شود. این احتمال وجود دارد که عرضه‌ی موتورسیکلت‌های ۱۲۵ سی‌سی نیز، پس از ۴۰ سال؛ به پایان برسد.