گوگل بیشترین راهنماهای جستجو شده را در دسترس قرار داد

دپارتمان News Lab گوگل، وب‌سایتی راه‌اندازی کرده است که در آن، راهنماهایی که بیشترین جستجو را داشته‌اند، در اختیار کاربران قرار می‌دهد.