گزارش زومیت از غرفه ایسر در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷

ایسر نیز همانند سایر شرکت‌های نام‌آشنای فناوری، حضور گسترده‌ای در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ داشت.