چرا میمون‌ها نمی‌توانند صحبت کنند

میمونها بیشک موجودات باهوشی هستند، آن‌ها میتوانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند یا اینکه بازی کنند. اما تابه‌حال هیچ میمونی نتوانسته است همچون ما انسانها صحبت کند.