ویژگی‌های اخلاقی عجیبی ‌که نشان می‌دهند شما انسان خلاقی هستید

زندگی انسان‌هایی که خلاقیتی بالاتر از سطح متوسط جامعه دارند، به آن زیبایی و فریبندگی که فکر می‌کنیم نیست. برخی خصوصیات اخلاقی این افراد ممکن است واقعاً آزاردهنده باشد.