نگاه نزدیک زومیت به هدست واقعیت مجازی ایسر

هدست واقعیت مجازی ایسر یکی از محصولات جذاب غرفه‌ی این شرکت بود که زومیت نگاه نزدیکی به این دستگاه داشته است.