عکس های هوایی تکان‌دهنده از محله‌های حاشیه‌نشین پرجمعیت پایتخت فیلیپین

برنالد لانگ، عکاس آلمانی تصاویر هوایی از مناطق پرجمعیت و فقیرنشین مانیل، پایتخت فیلیپین ثبت کرده است.