پلمپ پاساژ علاالدین

خبر پلمپ پاساژ علاالدین صبح روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه در برخی از رسانه‌های خبری و مخصوصا شبکه‌های اجتماعی پیچید. اکنون در جریان جزییات آن قرار گرفته‌ایم. ما‌ه‌ها قبل، مغازه‌های واقع در طبقه آخر پاساژ علاالدین پلمپ شدند. بعدها ادعا شد ساخت و ساز غیر قانونی دلیل این اتفاق بوده است. این موضوع ناراحت‌کننده ...

نوشته خبر پلمپ پاساژ علاالدین در روز چهاردهم شهریور تکذیب شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.