با رازیانه، رازی سفر کنید

رازیانه، تنها نمایندگی فروش آنلاین بیمه رازی، به منظور سهولت خرید بیمه مسافرتی و حوادث انفرادی برای نمایندگان خود تخفیفات ویژه‌ای را اختصاص داد.