وزیر ارتباطات: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است

به گفته‌ی وزیر ارتباطات، نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است و اصلاح نظام تعرفه اینترنت باید در دستور کار قرار گیرد.