داستان شروع دشوار یک استارتاپ

راه‌اندازی کسب‌و‌کار اصلا کار آسانی نیست. اگر قصد چنین کاری دارید، باید خودتان را برای سختی‌های زیادی آماده کنید و از همه مهم‌تر انگیزه‌ی قوی داشته باشید.