کشف ستاره جدیدی که دورترین و کوچک‌ترین ستاره جهان محسوب می‌شود

اخترشناسان با کمک تلسکوپ‌های قدرتمند زمینی و فضایی موفق به کشفی شگفت‌انگیز شده‌اند؛ آن‌ها کوچک‌ترین و دورترین ستاره جهان را کشف کرده‌اند.