آپدیت جدید تلگرام: استیکرهای محبوب و اطلاع از ریپلای و منشن

تلگرام لحاظتی پیش به نسخه 4.3 آپدیت شد که به لطف آن امکاناتی همچون استیکرهای محبوب، مطلع شدن از پاسخ و موارد دیگر به آن اضافه شد