۱۱ شهریور: راه‌اندازی اولین موتور جستجوی جهان و معرفی فورد فالکون

۲۴ سال پیش در چنین روزی، اولین موتور جستجوی اینترنتی جهان با نام W3Catalog شروع به کار کرد. از اتفاقات مهم دیگر امروز، معرفی خودروی فالکون از شرکت خودروسازی فورد است.