نشانه‌هایی که به شما می‌گویند باید از استارتاپ خود دست بکشید

بررسی دلایل شکست کسب‌وکار، به کارآفرینان کمک می‌کند راه‌های پیش روی خود را بشناسند و با آگاهی و تدبیر بیشتری به قدم‌های بعدی خود فکر کنند.